Ett smidigt sätt att tidrapportera

Idag slog det mig. I mitt yrke innebär det att hålla många bollar i luften samtidigt. Jag som enskild hantverkare har ofta projekt som pågår parallellt och mängder av inplanerade arbeten att hålla koll på. Tyvärr går mycket tid åt till att administrera fakturor och tidrapportering. Jag är hantverkare, inte revisor. Därför trivs jag bättre bland småspik och vinkelslipar, än pärmar och miniräknare. Det hade underlättat mitt arbete något enormt om jag på ett smidigt sätt kunde sköta fakturor och min tidrapportering digitalt via en dator eller mobiltelefon. Det viktigaste för mig är att det inte är krångligt eller tidskrävande, varken för mig eller andra inblandade parter. Det finns många skräckhistorier med borttappade analoga rapporter och papperstrassel nerkladdade av kaffestänk med nötta sidor.


Att kunna samla alla fakturor och arbetad tid i en mobiltelefon-app som är anpassad för oss i branschen hade verkligen förbättrat min vardag. Det skulle också underlätta för mig att kunna hålla koll på den tid som jag faktiskt har arbetat under en viss period. I sin tur skulle det också göra det lättare för mig att uppskatta hur många arbetstimmar olika tjänster kräver. Att uppskatta samt planera hur mycket tid jag behöver lägga på ett bygga är a och o. Sen vill ju arbetsgivaren eller kunden ha sitt också.

tidrapportering
Det systemet jag använder idag är förlegat och blir ofta mycket tidskrävande, tid som jag skulle kunna lägga på min familj och mina barn. Ibland känns det som att andra branscher och yrkesgrupper moderniseras och digitaliseras i ett mycket högre tempo än för oss snickare som verkar inom bygg. Kanske är det så att yrkeskåren har svårt att se potentialen i det digitala, men jag är övertyga att även något så analogt som husbygge skulle kunna behöva lite ettor och nollor ibland.

Nu är det färdiggnällt från mig, vidare mot nästa bygge!