Takstolar – Konstruktion och tillämpning

En takstol är en del av grundstommen som hus består av, och är, som namnet antyder, den del av konstruktionen som håller upp taket. Det är därför av största vikt att allt går rätt till, från byggandet av själva takstolen till byggandet av huskroppen då mycket vilar på denna del av stommen. Arkitekt och konstruktör bör samråda för att säkerställa att alla krav fullföljs på konstruktionstekniskt korrekt sätt, och att takstolen konstrueras samtidigt som husets bärande konstruktion sätts på plats.

Som regel bygger man en takstol på ett av två sätt. Vilket sätt man väljer att använda sig av varierar beroende på byggets storlek, tillgänglig tid och hur mycket pengar som finns.

Montering på plats

Att bygga upp takstolen på plats innebär att man på samma sätt som husets stomme konstrueras, manuellt bygger upp takstolen bit för bit där varje del sätts på plats efter ett noga utarbetat mönster som vanligtvis följer arkitektens ritning. Fördelarna med detta sätt är att takstolen kan anpassas specifikt efter hur resten av huskroppen redan ser ut, och man kan därmed relativt enkelt utföra ändringar i konstruktionen om det behövs och finjustera allteftersom takstolen kommer på plats vilket kan resultera i en stadigare slutprodukt. Detta arbetssätt tar dock påtagligt längre tid att genomföra, och är därför mycket känsligare för plötsliga förändringar i såväl arbetsmiljö som väderförhållanden.

takstolar

Prefabricerade moduler

Med en färdigbyggd takstol (som vanligtvis konstrueras av en entreprenör på annan plats) kan man spara extremt mycket tid i byggandet av ett hus, då takstolen helt sonika transporteras till arbetsplatsen i sin helhet eller i färdigbyggda delar och lyfts upp på huskroppen med t. ex. en lyftkran. Entreprenörer brukar generellt vara mycket specialiserade och kan snabbt bygga upp takstolar efter beställning med hjälp av mallar och maskiner eller specialutbildade montörer, men risken att något går snett är högre än om man skulle monterat takstolen på plats då en miss i ritningen eller en brist i kommunikationen kan leda till att en takstol i värsta fall helt enkelt inte passar på husets stomme och måste byggas om. Risken är också att takstolen skadas under transport.