Att välja ecigg

Idag har medvetenheten ökat stort vad gäller rökning och dess skadliga effekter. Detta har lett fram till förändringar även i samhället. Allt fler platser inför ett rökförbud, och rökning inomhus har idag nästan blivit tabubelagt. Detta påverkar de rökare som… Continue Reading