Företagshälsa i Göteborg

företagshälsa Göteborg

Fler och fler får upp ögonen för fördelarna som finns med företagshälsa – och det med all rätt! Vad kan inte vara viktigare för att få företaget att expandera än välmåendet hos personalen? Företaget mår bra av att ha personal som mår bra. Behöver du hjälp med företagshälsa i Göteborg kan du enkelt hitta det.

Företagshälsa är ett stort begrepp och en viktig aktör i välfärdssamhället. Den bidrar till att förebygga ohälsa och hjälpa till att skapa trygga och säkra arbetsplatser. En frisk personal kommer till jobbet och kan således arbeta. Genom att skapa en bra och trygg arbetsplats kan man minska antalet sjukdomar avsevärt. Varje individ behöver motion, bra kost och även få känna sig viktig och stimulerad. En arbetsplats behöver vara säker, trygg, uppmuntrande, stödjande och motiverande.

Företagshälsa innebär inte bara träning och friskvård utan även psykisk hälsa. Att ta hjälp av en psykolog för att främja företagshälsan kan därför starkt vara att rekommendera. En psykolog kan hjälpa och stötta personal vid konflikthantering, ge bra verktyg för att förebygga stress och även ge stöd vid kriser och olyckor. Den psykiska hälsan är lika viktig som den fysiska.

Psykologen kan även hjälpa till med relevanta utbildningar, hur kan man göra för att vara så bra chef som möjligt, konfliktbearbetning och även hjälpa till vid rekrytering. Allt detta är viktiga inslag hos ett företag.

Företagshälsa kan man arbeta med på flera olika sätt. Det är viktigt att få in alla ingredienser för att personalen ska må så bra som möjligt. Mår inte psyket bra kan inte heller fysiken vara på topp och vice versa.

Alla företag bör därför satsa på företagshälsa och finns du på Västkusten kan du hitta mängder av bra företagshälsa i Göteborg. Det är verkligen en god investering för personalen och företaget. Tillsammans kan man vara starka och uppnå något riktigt bra.