Hälsokontroll – För ett friskare liv

Många människor idag tror att dom är friska, det man kanske inte vet är att man kan ligga i ett tidigt stadie på en allvarlig sjukdom. Därför kan det vara till stor vinning att göra en hälsokontroll. En hälsokontroll gör det möjligt upptäcka en sjukdom i ett tidigt stadie och då har man möjlighet att sätta in preventiva åtgärder för att förhindra sjukdomens spridning. Det kan handla om cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar men en hälsokontroll kollar även om du har högt blodtryck som i sin tur kan leda till bl.a. hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller stroke.

Stress är en vanlig faktor till problem

En faktor som ligger bakom saker som t.ex. högt blodtryck kan vara stress. Storstadslivet kan vara oerhört stressigt, framförallt om man bor i Stockholm. Det är människor överallt, det är trångt på bussar och tunnelbana samt att tiderna ska hållas. Även tempot ute hos företagen är över lag högt där det ställs höga krav på personalen.
När man utför en hälsokontroll så gör man ofta en hälso- och stressprofil.
Stressprofilen används mest hos företag för att se hur situationen för verksamheten och dess personal är. Är din personal oerhört stressad så kommer de göra mer fel samt att trivselfaktorn och deras hälsa kommer försämras. Att göra en stressprofil är ett bra verktyg för att undvika långtidssjukskrivningar.

Vad innehåller en hälsokontroll?

En hälsokontroll kan alltså göras både för privatpersoner och för företag. Grundliga provtagningar kan innefatta BMI-kontroller, fysiska test, blodprover, urinprover samt hörsel- och syntest. Man tar även ett titt på tidigare sjukjournaler samt nuvarande arbetssituation. I det sista momenten av hälsokontrollen så får man oftast en rapport som innehåller ett individuellt program som beskriver vad du ska göra och tänka på för att hålla dig frisk både nu och i framtiden.

Att investera en liten summa tid och pengar kan absolut vara värt för att vara säker på att din kropp mår som den ska. Det kan även vara bra att få lite riktlinjer på vad du kan göra annorlunda för ett sundare och eventuellt längre liv.